MOŻEMY BYĆ DUMNI

10-04-2019 12:21

8-9 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek uczestniczyła w V Europejskim Kongresie Samorządów. W jego trakcie zaprezentowano i nagrodzono najlepsze gminy i miasta w Polsce. W grupie 1548 gmin wiejskich w 2018 r. w dziesiątce najlepszych znalazła się nasza Gmina. Możemy być dumni, gdyż Baranów w rankingu zrównoważonego rozwoju uplasował się na 6. miejscu w Polsce, a w rankingu finansowym samorządów - na 9.  

Ranking rozkładał na czynniki pierwsze finanse każdego polskiego samorządu, koncentrując się na dochodach własnych, wydatkach inwestycyjnych, czy środkach unijnych pozyskanych na realizację zadań. Te obiektywne kryteria pokazują i wyłaniają liderów na samorządowej mapie kraju. Wykorzystano zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, na bazie których powstał Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Są to: 

- udział dochodów własnych w dochodach ogółem
- relacja nadwyżki operacyjnej do dochodu ogółem
- udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
- obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
- relacja zobowiązań do dochodów ogółem
- udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących

To sukces naszych Przedsiębiorców i Mieszkańców gminy, ale również ogromna praca Pani Skarbnik, która tak skutecznie konstruuje budżet, aby wszyscy Mieszkańcy korzystali z publicznych pieniędzy. Gmina Baranów jest rozpoznawalna i podziwiana przez samorządowców w całej Polsce - mówi Wójt Gminy Baranów - Bogumiła Lewandowska-Siwek

 

Czytany 2232 razy