Artykuły filtrowane wg daty: czwartek, 21 maj 2020

DOPŁATY 2020: OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MIJA 8 CZERWCA

21-05-2020 10:45

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o COVID-19, która przywraca bieg terminów.

Dowiedz się więcej