UMOWA NA KANALIZACJĘ W JANKOWACH PODPISANA

19-11-2020 11:21

Przedmiotem umowy jest rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowy. Lokalizację wodociągu i kanalizacji przewiduje się w działce drogowej Nr 380 będącej drogą gruntową nr G 859742P pod zarządem Gminy Baranów.
 

I. Podstawowy zakres umowy obejmuje między innymi:

1)  budowę sieci wodociągowej o długości 178,8m,

2)  budowę 7 przyłączy wodociągowych o łącznej długości 21,1m,

3)  budowę sieci kanalizacyjnej o długości 146,9m,

4)  budowę 7 przyłączy kanalizacyjnych o łącznej długości 26,2m,

5)  budowę rurociągu tłocznego o długości 185,86m,

6)  budowę 7  studzienek,

7)  budowę przepompowni ścieków,

8)  montaż 2 hydrantów p.poż.

 

Przedmiot umowy wykonany zostanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2021 roku.

Czytany 871 razy