NOWE MIEJSCA PRZEDSZKOLNE W GMINIE BARANÓW !

09-08-2019 06:00

Zespół Szkół w Słupi pod Kępnem przyjmuje zgłoszenia dzieci z terenu Gminy Baranów urodzonych w pierwszym półroczu roku 2017 oraz w roku 2016 do grupy przedszkolnej 3-4 latków organizowanej w  ramach projektu „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów”.  Zajęcia grupy projektowej  trwać będą od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. w godzinach  od 6:45 do  16:15. Rodzice w tym okresie nie ponoszą opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. W kolejnych dwóch latach dzieci również mają zapewnioną opiekę, naukę. Oprócz  realizowanych zajęć edukacyjnych zgodnych z podstawą programową MEN dzieci będą mogły uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach dodatkowych, korzystając z nowych pomocy dydaktycznych, zabawek, nowego sprzętu TIK i wyposażenia przedszkola. 

Projekt realizowany jest w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Baranów” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły 62 7810447.

Czytany 367 razy