OSP GRĘBANIN - ODMŁODZONA STARUSZKA

21-10-2019 13:25

W potężnym gronie gości szacownej Jubilatki znaleźli się: Ksiądz Prałat Kanonik Stanisław Borowicki, Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska - Siwek, Skarbnik Gminy Baranów Marzena Żłobińska, Komendant Gminny dh Sebastian Błażejewski, przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie, honorowy Prezes Zarządu Powiatowego dh Eugeniusz Grzesiak, członek Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dhna Iwona Głowik, prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Baranów wraz z pocztami sztandarowymi, poseł na sejm RP Bożena Henczyca, radny Powiatu Kępińskiego Janusz Wawrzyniak, radni Gminy Baranów, sołtys Teresa Zawada wraz z Radą Sołecką, delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Grębaninie, Przewodniczący Kółka Rolniczego Józef Hodyas, delegacja 22 drużyny Związku Harcerstwa Polskiego w Grębaninie, orkiestra dęta Brass Band Nutka wraz z kapelmistrzem Antonim Janaszewskim. Uroczystości rozpoczęła msza święta w miejscowym kościele, którą odprawił ksiądz proboszcz Stanisław Borowicki. Po niej na placu przed remizą strażacką odbył się uroczysty apel. Meldunek o gotowości jednostki do obchodów złożył druhnie Iwonie Głowik reprezentującej Zarząd Powiatowy OSP dowódca uroczystości dh Ryszard Stasiowski. Podniesienia flagi narodowej na maszt dokonał poczet flagowy w składzie: druh Bartosz Chowis, druhna Dominika Bieda oraz druh Dominik Kaczmarek. Krótką historię jednostki przedstawił prezes OSP Grębanin druh Marcin Janus.

Remonty, zakup sprzętu, szkolenia, wszystkie działania mające na celu udoskonalenie OSP służą nam, mieszkańcom Grębanina w zapewnieniu bezpieczeństwa. Dla samych druhów ważne są także inne wydarzenia. Jednym z nich było w 1995 roku uroczyste nadanie i  poświęcenie sztandaru oraz otrzymanie złotego medalu dla jednostki. OSP jest ochotnicza. Pamiętajmy, druhowie pomagają bo chcą, remontują bo chcą, szkolą się bo chcą, narażają swoje zdrowie a czasem życie, bo chcą. Dziękuję wam druhny i druhowie za to, że jesteście, za to, że działacie i wspieracie mnie w moich działaniach. Dbajmy o to aby przez kolejne lata Ochotnicza Straż Pożarna w Grębaninie dumnie funkcjonowała - powiedział prezes OSP Marcin Janus.

Uroczystość była okazją do wręczenia  odznaczeń i odznak zasłużonym druhom. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa odebrali druhowie Zygmunt Gąska oraz Józef Kołodziejczak. Odznakę Wzorowego Strażaka otrzymał druh Rafał Maciejewski. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego w Baranowie przyznało także odznaki za wysługę lat a podziękowania za pracę dla dobra jednostki wręczył prezes OSP Grębanin Marcin Janus. Po wręczeniu wyróżnień głos zabrali zaproszeni goście, którzy dziękowali strażakom za lata służby i poświęcenia a także składali im życzenia.

,,90 lat to staruszek, ale od niedawna bardzo odmłodzony. Bardzo się cieszę, że się tak odmłodziła ta jednostka, że możemy powiedzieć, że młodość nadchodzi. 90-letnia, ale młodość. Cieszę się, że współpracujemy bardzo dobrze. Niech ta trudna praca, pełna nieprzewidywalnych wyzwań, będzie dla Was źródłem osobistej satysfakcji" - powiedziała wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek. Uroczystości w Grębaninie uświetniła Orkiestra Dęta Brass Band Nutka. W remizie strażackiej przygotowano również wystawę poświęconą 90-leciu działalności.


Prezydium Zarządu  Oddziału Gminnego w Baranowie uchwałą nr 3/2019 z dnia 07 czerwca 2019 r. nadało Druhowi Józefowi Kołodziejczakowi odznakę „za wysługę 55 lat”.
Odznakę „za wysługę 35 lat” Druhowi Romanowi Mejza.
Odznakę „za wysługę 30 lat” Druhowi Henrykowi Mejza.
Odznakę „za wysługę 20 lat” Druhowi Danielowi Jarczak i Druhowi Dominikowi Kaczmarkowi.

W podziękowaniu za pracę dla dobra jednostki wyróżnienia Prezesa otrzymali:
* Druhna Dominika Bieda
* Druh Zbigniew Bieda
* Druh Bartosz Chowis
* Druh Kamil Domagała
* Druh Daniel Jarczak
* Druhna Renata Jerzyk
* Druh Dominik Kaczmarek
* Druh Mateusz Krawczyk
* Druh Artur Lorek
* Druh Sebastian Maciejewski
* Druh Rafał Maciejewski
* Druh Roman Mejza
* Druhna Anna Ruszkowska
* Druhna Justyna Ruszkowska

Podziękowanie za współpracę dla Urzędu Gminy Baranów otrzymała Pani Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek
Podziękowania za wsparcie naszej jednostki otrzymali:
* Państwo Ewa i Piotr Berscy,
* Państwo Ewa i Sylwester Berscy,
* Państwo Mirela i Jan Frączek,
* Państwo Aleksandra i Piotr Helka,
* Pan Krzysztof Kaczmarek,
* Państwo Iwona i Jan Kamoś,
* Państwo Edyta i Sylwester Kieszkowscy,
* Państwo Ewa i Andrzej Kucharscy,
* Państwo Krystyna i Andrzej Lempert,
* Państwo Mirosława i Jan Rabiega.
* Państwo Sylwia i Mariusz Skąpscy,
* Pan Tadeusz Wawrzyniak

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytany 355 razy