NOWY SPRZĘT DLA OSP GRĘBANIN

22-11-2019 10:11

Gmina Baranów otrzymała dofinansowanie w wysokości 11 788,00 zł na zadanie pn: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębaninie” w ramach naboru wniosków dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii. 

Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę niemal 17 000,00 zł. 

www.wfosgw.poznan.pl

Czytany 186 razy