ORZEŁ MROCZEŃ Z DOFINANSOWANIEM !

24-07-2020 09:30

W piątek 24 lipca 2020 r. przedstawiciele Ludowego Zespołu Sportowego "Orzeł" Mroczeń w osobach: prezesa Bartosza Malinowskiego oraz skarbnika Arkadiusza Maliszewskiego podpisali w siedzibie LGD Wrota Wielkopolski w Baranowie umowę na powierzenie grantu w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Głównym celem zadania jest: "Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Mroczeń poprzez modernizację boiska sportowego w Mroczeniu".

"Zadanie polegać będzie głównie na wydłużeniu placu gry boiska sportowego w Mroczeniu do długości 100 metrów. W tym celu konieczna jest rozbiórka istniejącej infrastruktury ograniczającej pole gry od strony północnej, niwelacja terenu, montaż piłkochwytów, położenie nowej warstwy trawy, przeinstalowanie systemu oświetlenia i nawodnienia boiska w docelowe miejsce, montaż nowych bramek, tak więc czeka nas sporo pracy, ale dzięki zaangażowaniu naszej społeczności na pewno się uda. Chciałbym przy okazji podziękować pracownikom Urzędu Gminy za pomoc przy pisaniu wniosku o dofinansowanie oraz Prezesowi Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski za pomoc merytoryczną" - powiedział prezes LZS "Orzeł" Mroczeń Bartosz Malinowski

Klub na opisane wyżej zadanie otrzymał dofinansowanie w wysokości 25 000 zł. Na realizację zadania ma 6 miesięcy. 

Czytany 304 razy