Podpisanie umowy na kanalizację w Donaborowie Podpisanie umowy na kanalizację w Donaborowie

KANALIZACJA DLA DONABOROWA

15-10-2020 07:51

Przedmiotem umowy jest budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Donaborowie. Podstawowy zakres umowy obejmuje budowę: sieci wodociągowej; sieci kanalizacji sanitarnej; kolektora tłocznego i przepompowni ścieków.

Ponadto zakres umowy obejmuje:

  • wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;  
  • pełną obsługę geodezyjną budowy
  • wszelkie naprawy urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót;
  • usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi;
  • wykonanie powykonawczej inspekcji TV (kamerowanie) nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej wraz z raportem i filmem na płycie DVD;
  • wykonanie badań bakteriologicznych wody.

Prace objęte umową powinny się zakończyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021 roku. Inwestycja zamknię się kosztem 409 590,00 zł brutto 

Czytany 83 razy