13 DRÓG NA OSIEDLU MURATOR

17-02-2021 09:28

Dzięki umowie zawartej 16 lutego 2021 r. w Baranowie pomiędzy Gminą Baranów a Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym LARIX sp. z o.o. z Lublińca, na Osiedlu Murator w Baranowie powstanie trzynaście dróg, o łącznej długości 2 518,33 m. Koszt inwestycji to 7 589 504,68 zł. Na powyższe zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Trzon przewidzianego do przebudowy układu komunikacyjnego stanowią dwie równolegle położone względem siebie ulice tj. Geodetów i Piękna. Pomiędzy nimi usytuowanych jest jedenaście pozostałych ulic: tj. ul. Poziomkowa, Malinowa, Dębowa, Orzechowa, Świerkowa, Jodłowa, Sosnowa, Klonowa,  Brzozowa, Cicha, Jagodowa. Ulica Geodetów, jako jedyna z całego zakresu, posiada nawierzchnię bitumiczną z widocznymi spękaniami siatkowymi oraz znacznymi ubytkami w nawierzchni. Pozostałe ulice posiadają nawierzchnie utwardzone kruszywem. W ramach uzbrojenia terenu wykonana zostanie budowa następujących sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przejść poprzecznych pod ul.Przy Torach oraz pod nasypem PKP. Ponadto przedmiot umowy obejmuje wykonanie wycinki oraz karczowanie drzew i krzewów rosnących na działkach drogowych. Inwestycja zostanie zakończona do 30 czerwca 2022 r.

Opr. (ems)

Czytany 1053 razy