DUŻY AWANS W RANKINGU

30-06-2021 09:37

Ogłoszono wyniki rankingu finansowego samorządu terytorialnego w Polsce w 2020 r. W grupie 1533 gmin wiejskich Baranów uplasował się na 2. miejscu. To spory awans, bo w poprzedniej edycji tego Rankingu zajęliśmy 10. pozycję.

Kolejną, IV edycję tego rankingu przygotowała Fundacja „Instytut Studiów Wschodnich” (organizator Forum Ekonomicznego w Karpaczu) we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Prof. Bartłomiej Nita z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który przedstawił wyniki tegorocznego rankingu, przypomniał, że głównym celem tej analizy było pokazanie kondycji finansowej JST w pandemicznym, 2020 roku. „Przyjęliśmy założenie, że poprzedni rok to był rok pandemiczny, który niewątpliwie wpłynął na kondycję samorządów. W związku z tym uzupełniliśmy analizy o nakłady związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków pandemii Covid-19. Dla zapewnienia porównywalności rankingu w tegorocznej edycji uwzględniliśmy te same kryteria i te same wskaźniki, które były przyjęte w latach ubiegłych” – podkreślił prof. Nita. Są to: 1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem 2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem 3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń 6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem 7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Ranking przygotowano w oparciu o dane RIO na koniec 2020 r. Laureatami tegorocznego rankingu w pięciu kategoriach zostały: gmina Chojnice (gminy wiejskie), gmina Poddębice (gminy miejsko-wiejskie), Podkowa Leśna (gminy miejskie), Poznań (miasta na prawach powiatu), powiat wrocławski (powiaty ziemskie).

W grupie 1533 gmin wiejskich w 2020 roku najlepsze wyniki uzyskały: 

  1. Chojnice (woj. pomorskie) 
  2. Baranów (woj. wielkopolskie) 
  3. Dobra Szczecińska (woj. zachodniopomorskie) 
  4. Kleszczów (woj. łódzkie) 
  5. Stawiguda (woj. warmińsko-mazurskie) 
  6. Solina (woj. podkarpackie) 
  7. Kobierzyce (woj. dolnośląskie)
  8. Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie) 

Opr. (ems)

KOMENTARZ WÓJTA GMINY BARANÓW:

Z przyjemnością informuję, że po raz kolejny Gmina Baranów znalazła się w czołówce Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce w 2020 r. i zajęła wysokie – drugie miejsce! To duże wyróżnienie, ale przede wszystkim obiektywna ocena wysokiej jakości prac władz i urzędników samorządowych oraz potwierdzenie kompetentnych działań radnych, którzy decydują o kierunku rozwoju naszej małej Ojczyzny.

To bardzo obiektywny ranking dotyczący wyłącznie gospodarki finansowej. Znalezienie się już po raz kolejny w jego ścisłej czołówce jest dla nas ogromnym wyróżnieniem.

Sekret efektywnego zarządzania finansami tkwi przede wszystkim w dobrze zorganizowanej pracy kompetentnych pracownikach. Wysokie miejsce w opublikowanym zestawieniu potwierdza, że nasza gmina prowadzi zrównoważoną i aktywną działalność inwestycyjną oraz postrzegana jest jako przyjazny samorząd. Niezależni i obiektywni eksperci na podstawie twardych danych ocenili, że środki publiczne w naszej gminie są wydawane racjonalnie, oszczędnie i celowo, plasując nas w rankingu aż na 2. miejscu w kraju w naszej kategorii i tym samym na pierwszym miejscu w województwie. Uzyskany wynik to motywacja do dalszej wytężonej pracy na rzecz Mieszkańców oraz kontynuacja obranego kierunku rozwoju.

Dla mieszkańców gminy pozycja ich samorządu w rankingu ma na pewno znaczenie prestiżowe, bo łatwiej i przyjemniej jest utożsamiać się ze swoją małą ojczyzną, jeśli jest pozytywnie oceniana i dobrze wypada na tle innych samorządów. Miejsce Gminy Baranów w najnowszym finansowym rankingu samorządu terytorialnego powinno zatem dawać satysfakcje nie tylko władzom samorządowym, ale też wszystkim mieszkańcom i tym  którzy ciężko pracują w swoich firmach oraz w różnych instytucjach, przyczyniając się do rozwoju lokalnej społeczności i wspólnego samorządowego majątku.

Czytany 661 razy