INFORMACJA DLA POSIADACZY ŚWIŃ

16-07-2021 07:33

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2020 poz. 2001 ze zm.) posiadacz świni zobowiązany jest dokonać niezbędnych zgłoszeń do ARiMR.

Art. 12 ust. 3a. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w terminie 2 dni:

  • zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,
  • ubój zwierzęcia gospodarskiego–z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Art.20 ust. 2c. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania świni zgodnie z ust.2 pkt1, w terminie 2 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.

 

Czytany 49 razy