UTRUDNIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH

04-10-2021 09:34

W ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi gminnej w Baranowie (tzw. obwodnicy) łączącej drogę powiatową nr 5704P z drogą krajową nr 11 wraz z budową skrzyżowania na drodze krajowej nr 11”, realizowanej przez STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., zostało wyłączone z użytkowania istniejące przejście dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną, znajdujące się w obrębie budowanego skrzyżowania z drogą DK11. Zgodnie z zatwierdzoną przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu tymczasową organizacją ruchu, ruch pieszy wraz z przejściem przez drogę krajową nr 11, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbywa się w obrębie skrzyżowania z ul. Wrocławską.

Z uwagi na liczne zgłoszenia mieszkańców dotyczące w/w przejścia, Gmina Baranów niezwłocznie podjęła kroki w celu dokonania zmiany tymczasowej organizacji ruchu i poprawienia bezpieczeństwa ruchu pieszych. W tym celu w dniu 17.09.2021 r. odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim - przedstawicielem obecnego Zarządcy drogi. Wstępne ustalenia pozwoliły na sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wykonania bezpiecznego przejścia dla pieszych przez drogę DK11. Projekt wyjściowy zakłada wykonanie przejścia dla pieszych w obrębie mostu na rzece Jamica łączącego chodniki znajdujące się po obu stronach drogi DK11, poprzez wykonanie oznakowania poziomego, tymczasowego (o barwie żółtej – tzw. zebry) oraz jego oznakowanie znakami D-6. Ostateczne rozwiązanie będzie uzależnione od instytucji uzgadniających i zatwierdzających projekt.

Maciej Howis, zastępca kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w UG Baranów.

Czytany 594 razy