Zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Baranów

03-04-2018 11:51

 Zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Baranów

Odpady komunalne należy zbierać w sposób selektywny z podziałem na:

 

1/ opakowania szklane, - worki lub pojemniki oznaczone kolorem  zielonym.

 

Do tej frakcji zaliczamy  w szczególności opakowania ze szkła bezbarwnego, kolorowego oraz stłuczkę szklaną. Opakowania powinny być pozbawione resztek zawartości oraz innych obcych materiałów /kapsli, zakrętek i obrączek na szyjkach/

 

Do worka zielonego

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

 

- butelki i słoiki szklane po napojach

  i żywności

- butelki po napojach alkoholowych

- szklane opakowania po kosmetykach

 

 

- porcelany i ceramiki, doniczek;

- żarówek, świetlówek, lamp neonowych     fluorescencyjnych i rtęciowych,

reflektorów, izolatorów;

- szkła okularowego;

- szkła żaroodpornego;

- szkła okiennego, fajansu;

- ekranów i lamp telewizyjnych;

- opakowań po środkach niebezpiecznych (lekach, środkach ochrony roślin…);

- luster, szyb samochodowych.

 

 

2/ opakowania z tworzyw sztucznych -  worki  lub pojemniki  oznaczone  kolorem żółtym

 

Do tej frakcji należą w szczególności :

- opakowania z tworzyw sztucznych jednomateriałowe i wielomateriałowe typu TETRA-PAK (opakowania wielomateriałowe), pozbawione resztek zawartości,

- wyroby z tworzyw sztucznych (zabawki, urządzane domowe),

 

Do worka żółtego

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

- puste, odkręcone i zgniecione, butelki

plastikowe (np. PET);

- plastikowe zakrętki;

- puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości;

- plastikowe opakowania po żywności (np.: po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach)

- opakowania po mleku i napojach typu TETRA-PAK (opakowania wielomateriałowe);

- folie i torebki z tworzyw sztucznych;

- puszki po napojach, konserwach  i drobny złom;

- tekstylia.

 

- butelek i pojemników z zawartością;

- butelek po olejach samochodowych;

- opakowań po olejach silnikowych, smarach;

- styropianu;

- gumy;

- butelek i pojemników z zawartością

- opakowań po aerozolach;

- opakowań po środkach chwastobójczych czy owadobójczych;

- sprzętu AGD.

 

 

 

3/ opakowania z papieru i tektury - worki  lub pojemniki oznaczone kolorem  niebieskim

 

Do worka niebieskiego

WRZUCAMY

NIE WRZUCAMY

- gazety, książki, katalogi, zeszyty;

- papierowe torby i worki;

- papier szkolny, biurowy;

- kartony i tekturę oraz zrobione z nich

opakowania;

 

- tłustego i zabrudzonego papieru (np.:

papierowych opakowań po maśle, margarynie,

twarogu)

- papieru faksowego, tapet;

- zużyte chusteczki higieniczne, jednorazowe pieluchy i inne środki higieniczne;

 

 

 

 

Czytany 310 razy