INFORMACJA O WYWOZIE ŚMIECI

30-01-2019 09:27

Informujemy, że odpady tworzyw sztucznych i papieru odbierane będą tego samego dnia miesiąca, dwoma odrębnymi transportami. Dodatkowo pracownicy Urzędu Gminy systematycznie dostarczają worki do selektywnej zbiórki odpadów do każdej nieruchomości na terenie gminy. Firma „Peter” zobowiązała się również do nieodpłatnego wyposażenia każdej nieruchomości w czarny pojemnik na odpady zmieszane - to potrwa do końca kwietnia.

Czytany 396 razy