Zostań uDOSTĘPniaczem !

10-05-2019 06:47

 KTÓRE SZKOŁY MOGĄ SIĘ ZGŁOSIĆ? Szkoły podstawowe z całej Polski, w tym także szkoły integracyjne bądź specjalne

KTÓRE KLASY MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ? Klasy IV-VII (uczniowie, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do klas IV-VII) 

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SZKOŁĘ? Dyrekcja, nauczyciel, pedagog szkolny

JAKI JEST TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ? 9.05.2019 r. – 18.06.2019 r.

Celem Konkursu jest uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni.

Zadanie konkursowe: Każda szkoła biorąca udział w Konkursie zgłasza maksymalnie 10-osobowy zespół uczniów wraz z opiekunem, który zgłosi pracę konkursową. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy na temat identyfikacji przez uczniów barier w swoim otoczeniu utrudniających codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami i zaproponowaniu sposobu ich usunięcia. 
Praca może mieć dowolną formę: plastyczną, zdjęciową lub filmową. Więcej informacji znajduje się w zakładce: Prace Konkursowe.

Zgłoszenie do konkursu obejmuje kilka etapów:

http://udostepniacze.miir.gov.pl/strony/zglos-szkole/http://udostepniacze.miir.gov.pl/strony/zglos-szkole/

Czytany 93 razy