INFORMACJA URZĘDU GMINY W BARANOWIE

19-12-2019 12:36

W związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów” prosimy osoby, które zamierzają realizować w przyszłości inwestycje budowlane (zabudowa mieszkaniowa lub funkcja mieszkaniowa) o składanie wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów. Dotyczy to szczególnie osób, które posiadają działki położone w obrębie lokalizowania elektrowni wiatrowych oraz strefy uciążliwości akustycznej turbin wiatrowych mają możliwość składania wniosków do zmiany w przedmiotowym studium. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy. Zainteresowane osoby mogą składać wnioski na piśmie w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 302 lub pod nr telefonu 62 78-104-32

Czytany 3329 razy