Sala Domu Ludowego w Joance Sala Domu Ludowego w Joance

DECYZJA WÓJTA WS. WYNAJMU SAL DOMÓW LUDOWYCH

15-05-2020 08:41

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 1398 ze zm.) zarządza się, co następuje:

Uchyla się Zarządzenie nr 21/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie zakazu korzystania z wynajmu sal Domów Ludowych z terenu Gminy Baranów.

W związku z powyższym od 2 czerwca 2020 r. można wynajmować sale Domów Ludowych, na zasadach przyjętych sprzed czasu pandemii wirusa Sars-Cov -2.

Czytany 726 razy