Dofinansowanie do wymiany pieców !

08-08-2018 10:24

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 13 sierpnia 2018 roku w Urzędzie Gminy
w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w bieżącym roku budżetowym.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania dotyczącego przyjmowania i rozpatrywania wniosków
na udzielenie dotacji, a także sposobu finansowania zadania zawiera Załącznik do Uchwały Rady Gminy Baranów Nr LX/311/2018 z dnia 24 lipca 2018 roku, p.n. Regulamin udzielania dotacji celowej
na dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

Formularze wniosku na udzielenie dotacji są dostępne na stronie internetowej Gminy Baranów
www.baranow.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21 – pok. nr 303, tel. 62 78 104 07.

 

                                                    Wójt Gminy Baranów 

 Bogumiła Lewandowska-Siwek

Czytany 1587 razy