Wykaz kontaktów pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych. Urząd Gminy w Baranowie Rynek 21 63-604 Baranów tel. +48 62 78 10 400 fax. +48 62 78 10 405 e-mail: gmina@baranow.pl

URZĄD GMINY W BARANOWIE
Bogumiła Lewandowska-Siwek Wójt Gminy Baranów bogumila.lewandowska-siwek@baranow.pl wojt@baranow.pl pokój nr. 201
Anna Jańska Sekretarka gmina@baranow.pl wew. 400 tel. zew. +48 62 78 10 400 fax. +48 62 78 10 405
pokój nr. 200
Ilona Skiba Sekretarz Gminy Baranów ilona.skiba@baranow.pl wew. 402 tel. zew. +48 62 78 10 402 pokój nr. 202
Marzena Żłobińska Skarbnik Gminy Baranów marzena.zlobinska@baranow.pl wew. 403 tel. zew. +48 62 78 10 403 pokój nr. 203
Ewa Brzozowska Radca prawny ewa.brzozowska@baranow.pl wew. 404 tel. zew. +48 62 78 10 404 pokój nr. 211
REFERAT ORGANIZACYJNY
Bożena Lorenc Inspektor ds. kadr i płac bozena.lorenc@baranow.pl wew. 411 tel. zew. +48 62 78 10 411 pokój nr. 205
Iwona Głowik Inspektor ds. obrony cywilnej i działań kryzysowych iwona.glowik@baranow.pl wew. 411 tel. zew. +48 62 78 10 411 pokój nr. 205
BIURO RADY GMINY BARANÓW Małgorzata Fras Inspektor ds. obsługi Rady Gminy malgorzata.fras@baranow.pl wew. 431 tel. zew. +48 62 78 10 431 pokój nr. 207
Andrzej Lamek Kierowca/ gospodarz sali Baranowska Chata tel. +48 609 136 446
Arkadiusz Krawczyk Kierowca tel. +48 609 137 442
Maria Wyżnikiewicz Pracownik gospodarczy Murator tel. +48 517 262 677
REFERAT FINANSOWY
Renata Matysiak Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych renata.matysiak@baranow.pl wew. 410 tel. zew. +48 62 78 10 410 pokój nr. 003
Agnieszka Pichlak Inspektor ds. wymiaru podatku agnieszka.pichlak@baranow.pl wew. 410 tel. zew. +48 62 78 10 410 pokój nr. 003
Bożena Balcer Inspektor ds. finansowych bozena.balcer@baranow.pl wew. 410 tel. zew. +48 62 78 10 410 pokój nr. 003
Patrycja Lorek Podinspektor ds. budżetu edyta.kieruzal@baranow.pl wew. 412 tel. zew. +48 62 78 10 412 pokój nr. 206
Iwona Giezek Inspektor ds. księgowych iwona.giezek@baranow.pl wew. 412 tel. zew. +48 62 78 10 412 pokój nr. 206
REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI
Halina Drobina Kierownik halina.drobina@baranow.pl wew. 407 tel. zew. +48 62 78 10 407 pokój nr. 303
Marika Możdżanowska Inspektor ds. planowania przestrzennego marika.mozdzanowska@baranow.pl wew. 432 tel. zew. +48 62 78 10 432 pokój nr. 302
Karolina Studzińska Inspektor ds. gospodarowania mieniem karolina.studzinska@baranow.pl wew. 432 tel. zew. +48 62 78 10 432 pokój nr. 302
Patrycja Lenort Podinspektor ds. gospodarowania mieniem patrycja.lenort@baranow.pl wew. 432 tel. zew. +48 62 78 10 432 pokój nr. 302
Katarzyna Pawłowska Podinspektor ds. ochrony środowiska katarzyna.pawlowska@baranow.pl wew. 432 tel. zew. +48 62 78 10 432 pokój nr. 302
Marzena Paduch Inspektor ds. inwestycji wew. 408 tel. zew. +48 62 78 10 408 pokój nr. 301
Andrzej Kiedos Inspektor ds. inwestycji andrzej.kiedos@baranow.pl wew. 408 tel. zew. +48 62 78 10 408 pokój nr. 301
Agnieszka Krawczyk - Sodomska Inspektor ds. zamówień publicznych agnieszka.krawczyk-sodomska@baranow.pl wew. 409 tel. zew. +48 62 78 10 409 pokój nr. 301
REFERAT ROZWOJU GMINY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI
Katarzyna Kucharska Kierownik katarzyna.kucharska@baranow.pl wew. 430 tel. zew. +48 62 78 10 430 pokój nr. 204
Marta Parzonka-Adamska Podinspektor ds. funduszy pomocowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi marta.parzonka-adamska@baranow.pl wew. 430 tel. zew. +48 62 78 10 430 pokój nr. 204
Joanna Semba Podinspektor ds. funduszy pomocowych i współpracy z organizacjami pozarządowymi marta.parzonka-adamska@baranow.pl wew. 430 tel. zew. +48 62 78 10 430 pokój nr. 204
Mirosław Sokołowski Podinspektor ds. sportu, kultury i promocji gminy miroslaw.sokolowski@baranow.pl wew. 454 tel. zew. +48 62 78 10 454 pokój nr. 212
Bartosz Malinowski Podinspektor ds. sportu, kultury i promocji gminy b.malinowski@baranow.pl wew. 433 tel. zew. +48 62 78 10 433 pokój nr. 210
Mateusz Niechciał Podinspektor ds. sportu, kultury i promocji gminy mateusz.niechcial@baranow.pl wew. 431 tel. zew. +48 62 78 10 431 pokój nr. 208
URZĄD STANU CYWILNEGO
Sylwia Adamska Kierownik sylwia.adamska@baranow.pl wew. 419 tel. zew. +48 62 78 10 419 pokój nr. 102
Natalia Giel Inspektor ds. obywatelskich natalia.giel@baranow.pl wew. 419 tel. zew. +48 62 78 10 419 pokój nr. 102
Natalia Jamróz Podinspektor ds. obywatelskich natalia.jamroz@baranow.pl wew. 419 tel. zew. +48 62 78 10 419 pokój nr. 102
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Sylwia Szmaja Kierownik CUW sylwia.szmaja@baranow.pl wew. 415 tel. zew. +48 62 78 10 415 pokój nr. 106
Małgorzata Burlikowska Główny księgowy malgorzata.burlikowska@baranow.pl wew. 416 tel. zew. +48 62 78 10 416 pokój nr. 101
Emilia Błażejewska Inspektor ds. oświaty emilia.blazejewska@baranow.pl wew. 416 tel. zew. +48 62 78 10 416 pokój nr. 101
Karolina Trawińska Referent ds. księgowości karolina.trawinska@baranow.pl wew. 416 tel. zew. +48 62 78 10 416 pokój nr. 101
Teresa Ziomko Inspektor ds. księgowych teresa.ziomko@baranow.pl wew. 417 tel. zew. +48 62 78 10 417 pokój nr. 105
Urszula Lempert Inspektor ds. administracji urszula.lempert@baranow.pl wew. 417 tel. zew. +48 62 78 10 417 pokój nr. 105
Anna Laske Inspektor ds. świadczeń wychowawczych i rodzinnych anna.laske@baranow.pl wew. 440 tel. zew. +48 62 78 10 440 pokój nr. 001
Ewa Pachołek Asystent ds. księgowości ewa.pacholek@baranow.pl wew. 440 tel. zew. +48 62 78 10 440 pokój nr. 001
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Wiśniewska Małgorzata Kierownik malgorzata.wisniewska@baranow.pl wew. 413 tel. zew. +48 62 78 10 413 pokój nr. 107
Kinga Sikora-Kozica Pracownik socjalny kinga.sikora-kozica@baranow.pl wew. 414 tel. zew. +48 62 78 10 414 pokój nr. 107
Aldona Sucha Pracownik socjalny wew. 414 tel. zew. +48 62 78 10 414 pokój nr. 107
Anna Paczkowska Starszy pracownik socjalny anna.paczkowska@baranow.pl wew. 414 tel. zew. +48 62 78 10 414 pokój nr. 107
Sylwia Gąszczak Pracownik socjalny sylwia.gaszczak@baranow.pl wew. 414 tel. zew. +48 62 78 10 414 pokój nr. 107
Sylwia Rozwadowska Pracownik socjalny sylwia.rozwadowska@baranow.pl wew. 414 tel. zew. +48 62 78 10 414 pokój nr. 107
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. FELIKSA HRABIEGO WĘŻYKA W BARANOWIE
Edyta Lesiak Dyrektor edyta.lesiak@baranow.pl wew. 449 tel. zew. +48 62 78 10 449
Filia w Baranowie biblioteka@baranow.pl wew. 449 tel. zew. +48 62 78 10 449
Filia w Mroczeniu biblioteka@baranow.pl wew. 428 tel. zew. +48 62 78 10 425
Filia w Słupi pod Kępnem biblioteka@baranow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ W BARANOWIE
Teresa Mazurkiewicz Dyrektor zsbaranow@baranow.pl Strona www
Mieczysława Grzesiak Sekretarka zsbaranow@baranow.pl wew. 423 tel. zew. +48 62 78 10 423
Biblioteka: wew. 422 tel. zew. +48 62 78 10 422
Pokój nauczycielski: wew. 424 tel. zew. +48 62 78 10 424
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DONABOROWIE
Alojzy Piasecki Dyrektor zsdonaborow@baranow.pl Strona www
 
Dominika Witak Sekretarka zsdonaborow@baranow.pl wew. 439 tel. zew. +48 62 78 10 439
ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁĘCE MROCZEŃSKIEJ
Ilona Grząka Dyrektor splekamrocz@interia.pl wew. 443 tel. zew. +48 62 78 10 443 Strona www
 
Alina Woźniak Sekretarka splekamrocz@interia.pl wew. 444 tel. zew. +48 62 78 10 444
Przedszkole w Mroczeniu: tel. 530 055 579 Strona www
ZESPÓŁ SZKÓŁ W SŁUPI POD KĘPNEM
Grażyna Gruszka Dyrektor zsslupia@baranow.pl
Teresa Urbańska Sekretarka zsslupia@baranow.pl wew. 447 tel. zew. +48 62 78 10 447
Pokój nauczycielski: wew. 448 tel. zew. +48 62 78 10 448
SZKOŁA PODSTAWOWA W GRĘBANINIE
Barbara Wilk Dyrektor spgrebanin@baranow.pl Strona www
Katarzyna Głąb Sekretarka spgrebanin@baranow.pl wew. 441 tel. zew. +48 62 78 10 441
II budynek: wew. 442 tel. zew. +48 62 78 10 442
SZKOŁA PODSTAWOWA W MROCZENIU
Andrzej Tyra Dyrektor szkolapodstawowawmroczeniu@onet.pl wew. 436 tel. zew. +48 62 78 10 436 Strona www
Ewa Jędrzejewska Sekretarka / pokój nauczycielski szkolapodstawowawmroczeniu@onet.pl wew. 434 tel. zew. +48 62 78 10 434
Sala gimnastyczna: wew. 437 tel. zew. +48 62 78 10 437
Biblioteka: wew. 435 tel. zew. +48 62 78 10 435
ŻŁOBEK GMINNY
Izabela Siwa p.o. Dyrektora zlobek@baranow.pl sekretariatbarankowo@gmail.com wew. 418 tel. zew. +48 62 78 10 418