Mieszkańcy (7)

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

wtorek, 26 czerwiec 2018 12:21

Dowiedz się więcej

Podatki i opłaty lokalne

poniedziałek, 28 maj 2018 09:54

Podatki i opłaty lokalne

Dowiedz się więcej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

środa, 09 maj 2018 06:35

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Dowiedz się więcej

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

środa, 09 maj 2018 06:34

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowiedz się więcej

Wniosek o wydanie odpisu z Księgi Stanu Cywilnego

środa, 09 maj 2018 06:33

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Dowiedz się więcej

Zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Baranów

wtorek, 03 kwiecień 2018 11:51

Zasady segregacji odpadów komunalnych w Gminie Baranów

Dowiedz się więcej

Harmonogram wywozu odpadów w Gminie Baranów w 2018 roku

wtorek, 03 kwiecień 2018 11:51

Harmonogram

Dowiedz się więcej