Samorząd (17)

Sołectwa

28-05-2018 09:02

Wykaz sołectw Gminy Baranów

Dowiedz się więcej

Wyniki głosowań

06-05-2018 18:24

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Dowiedz się więcej

Nagrania z sesji

06-05-2018 18:23

Nagrania z sesji obrad Gminy Baranów.

Dowiedz się więcej

Terminy sesji

06-05-2018 18:22

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Dowiedz się więcej

Radca Prawny

03-04-2018 11:49

Dowiedz się więcej

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (RPA)

03-04-2018 11:48

Do zadań Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególnośc

Dowiedz się więcej

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych (BO)

03-04-2018 11:48

Do zadań Biura Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:

Dowiedz się więcej

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

03-04-2018 11:47

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

Dowiedz się więcej