NOWY WODOCIĄG W DONABOROWIE

19-05-2021 08:43

W poniedziałek 17 maja nastąpił odbiór techniczny kolejnej ważnej inwestycji infrastrukturalnej. W Donaborowie oddano do użytku nową sieć wodociągową kanalizacyjną Umowa podpisana 14 października 2020 r. z ostrowską firmą HYDROMONTAŻ obligowała wykonawcę do budowy sieci wodociągowej Dn 110 o długości 708,3 m i Dn 90 o długości 16,7 m oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej o śr. 200 mm i długości 339,6 m. W ramach wspomnianej umowy powstał również kolektor tłoczny o śr. 90 mm i długości - 694,5 m oraz przepompownia ścieków. Zadanie to kosztowało 409 590,00 zł.

(ems)

Czytany 281 razy