DZIEŃ SENIORA W DONABOROWIE

02-12-2019 16:22

20 listopada 2019r. w Dworku w Donaborowie odbył się Dzień Seniora połączony z 10-leciem powstania Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Donaborowie. W spotkaniu udział wzięli Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek, Przewodniczący Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Bralinie Alojzy Leśniarek, Prezes Stowarzyszenia Seniorów Gminy Baranów Helena Pawlak, delegacje zaprzyjaźnionych Kół Emerytów z Jankowych i Łęki Mroczeńskiej oraz seniorzy z Donaborowa. Spotkanie było wspaniałym pretekstem, by

POROZMAWIAĆ, POWSPOMINAĆ I POTAŃCZYĆ

Wszystkich zebranych powitał prezes koła Stanisław Gruszka, który przedstawił sprawozdanie z działalności koła za 2019 r. Omówił także działalność koła na przełomie ostatnich 10 lat. Prezes w swoim wystąpieniu podziękował za zaangażowanie i aktywną pracę na rzecz Koła, seniorom pracującym w Zarządzie oraz Seniorkom, które przygotowują poczęstunki i z dużym zaangażowaniem poświęcają swój czas na utrzymanie i czystość w Dworku. Dziękował również Pani Wójt  - Bogumile Lewandowskiej-Siwek za wieloletnie wsparcie i pomoc. Okazuje się, że Donaborowskie Koło wykazuje się fantastyczną aktywnością. Seniorzy spotykają się w każdą środę. Przy współpracy z władzami gminy Baranów organizują różne pokazy i szkolenia rozwijające zainteresowania nie tylko Seniorów, ale także młodszego pokolenia. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również kursy: wyplatania koszyków, florystyczny lub malowania na szkle. W trosce o sprawność fizyczną Seniorów przeprowadzony został kurs posługiwania się sprzętem rehabilitacyjnym. Członkowie Koła licznie uczestniczyli w wycieczkach m.in. do Kazimierza, Zamościa, Lublina, Ciechocinka, Zielonej Góry i Uniejowa.

Podczas uroczystości złożono życzenia parom które w 2019 r. obchodziły 50 rocznicę pożycia małżeńskiego: Państwu Zofii i Stanisławowi Stokowskim, i w 40 rocznicę ślubu - Państwu Marii i Stefanowi Rachlom. Życzeniami obdarzono też Jubilatki, które obchodziły 85 lat: Pani Gertruda Drożdż i Pani Marta Kowalińska, oraz 70 lat: Pani Teresa Gruszka i Pani Adela Jagieniak.

Spotkanie donaborowskich seniorów jak zawsze przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. W pięknym Dworku seniorzy i ich goście mieli okazję porozmawiać, powspominać i potańczyć.

(syl)

Czytany 237 razy