W TUNELU ZAPALIŁO SIĘ ŚWIATEŁKO

14-01-2020 12:56

Przedmiotem umowy są roboty budowlane związane z wykonaniem przekryć dachowych z blachy o łącznej powierzchni ok. 5 131,21 m2 wraz robotami niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia na realizowanym obiekcie kompleksu oświatowo - sportowego przy ul. Orlika w miejscowości Baranów. Umowa nie obejmuje wykonania wierzchniego pokrycia dachu z desek z thermodrewna (cedr kanadyjski), natomiast wykonawca zobowiązany będzie wykonać wszystkie warstwy, które pod wierzchnim pokryciem są przewidziane. Wierzchnie pokrycie zostanie ujęte w przedmiocie kolejnego zamówienia publicznego na dokończenie budowy kompleksu oświatowo sportowego. 

Zamawiający czyli Gmina Baranów, przewiduje, że realizacja wykonania całości przedmiotu zamówienia winna zakończyć się w ciągu 8 miesięcy od zawarcia umowy, w tym termin pośredni o długości 25 tygodni licząc od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone w wyniku przeprowadzonych negocjacji wynosi  netto 4 259 376,84 zł plus stawka należnego podatku VAT 23%, w kwocie: 979 656,67 zł, (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i 67/100), co stanowi kwotę brutto 5 239 033,51 zł.

Po wielu miesiącach stagnacji znów ruszą prace przy budowie kompleksu edukacyjno-sportowego w Baranowie. To na pewno bardzo dobra wiadomość - o komentarz poprosiliśmy p. Wójt Gminy Bogumiłę Lewandowską-Siwek - Kamień spadł mi z serca. Ogromnie mnie to cieszy. Dobre rozpoczęcie Nowego 2020 Roku. Wszyscy czekamy na dokończenie tej inwestycji: nauczyciele, uczniowie, mieszkańcy Baranowa, Gminy czy pracownicy Urzędu.

W niedługim czasie nastąpi dalszy etap: przetarg na dokończenie szkoły i przedszkola oraz hali sportowej. Jest zainteresowanie, są pieniądze. Nic nie stoi na przeszkodzie - tylko działać!

Mam nadzieję, że 1 września 2021 r. Szkoła rozpocznie rok szkolny w nowych murach. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość w roku szkolnym 2020/2021, aby przetrwać ten trudny dla szkoły czas.

Czytany 1281 razy