SŁUPIA ZYSKA NOWE ZAPLECZE KUCHENNE !

20-03-2020 13:16

Wykonawcą robót jest firma FPUH Mariusz Musialski z Baranowa, która ma 5 miesięcy na zakończenie prac, licząc od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy.

Prace będą polegały między innymi na remoncie:

a) strefy wejściowej,

b) strefy łączącej salę bankietową z kuchnią właściwą,

c) kuchni właściwej,

d) zmywalni,

e) pomieszczeń piwnicy,

f) zagospodarowaniu terenu,

g) wyposażeniu przewidzianym w projekcie budowlano - wykonawczym.

Czytany 833 razy