HISTORIA W SŁUŻBIE NOWOCZESNEJ PROMOCJI

22-07-2020 11:48

W ramach ogłoszonego konkursu Gmina Baranów otrzymała dofinansowanie projektu: „Sigillum civitatis baranoviensis. Signum temporis novum. Historia w służbie nowoczesnej promocji. Stara pieczęć miejska Baranowa jako znak nowych czasów". Projekt zakłada nowoczesne wykorzystanie historii w promowaniu gminy oraz obszaru LSR, poprzez zakup trzech namiotów oraz sześciu winderów flagowych, na których widnieć będzie  logo gminy Baranów wraz z mapą obszaru LSR. Namioty oraz windery będą rozkładane w trakcie uroczystości kulturalnych i sportowych gminy Baranów w celu promocji lokalnego dziedzictwa historycznego oraz kulinarnego naszej ziemi. Zakupione namioty zapewnią osłonę przed deszczem czy wiatrem, wprowadzą ład w granicach organizowanej imprezy a z uwagi na ich oznakowanie, społeczność lokalna dostrzeże obszar LGD, w którym się znajdujemy i żyjemy.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie nr 3.2.1. „Dziedzictwo lokalne Wrót Wielkopolski”.

Czytany 590 razy