"JA W INTERNECIE" ZA NAMI

11-06-2019 11:36

Maj był bardzo intensywnie obłożonym miesiącem szkoleniowym. Od 7-9.05 w Szkole Podstawowej w Donaborowie uczestnicy szkoleń mogli zapoznać się z tematyką „Mój biznes w sieci”. Kolejno zajęcia przeniosły się na dwa tygodnie do Szkoły Podstawowej w Słupi pod Kępnem, gdzie najpierw w okresie od 14-16.05.2019 odbywały sie szkolenia z tematyki: „Tworzę własną stronę internetową”, a w terminie 20, 22, 24.05.2019 r. z tematyki: „Rodzic w Internecie”. Program zakończono 30 maja, kiedy to w trzecim dniu szkoleń pn. „Rolnik w sieci” uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia wraz z drobnymi upominkami. Podsumowując: Gmina Baranów przeszkoliła podczas 6 tematów szkoleniowych 72 uczestników, zakupiła także 6 komputerów przenośnych, które trafią (po 2 szt.) do każdej z trzech lokalizacji, w której odbywały się szkolenia. Wszyscy uczestnicy szkoleń byli bardzo zadowoleni i żałował, że zajęcia tak szybko się skończyły. Teraz każdy beneficjent projektu potrafi założyć sobie konto mailowe, zrobić przelew bankowy, przeglądać strony internetowe, a także tworzyć własną stronę internetową.

Projekt był realizowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Czytany 331 razy