Charakterystyka Gminy – Informacje ogólne

03-04-2018 10:00

Gmina Baranów położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego, w powiecie kępińskim. Od północy gmina graniczy z miastem i gminą Kępno; od wschodu z gminami Wieruszów (woj. łódzkie) i Łęka Opatowska; od południa z gminami Trzcinica i Rychtal; od zachodu z gminą Bralin Cały obszar gminy usytuowany jest w dorzeczu rzeki Prosny, a jego główna oś hydrograficzna to rzeka Niesób wraz z dopływami . Gmina Baranów zajmuje powierzchnię 7431 ha i liczy 7908 mieszkańców (dane na dzień 12.12.2016r.) Obywatele naszej Gminy, jak prawdziwym Wielkopolanom przystało, wyróżniają się kreatywnością, przedsiębiorczością i pracowitością.

Gminę tworzy jedenaście sołectw: Baranów, Joanka, Donaborów, Jankowy, Żurawiniec, Łęka Mroczeńska, Słupia pod Kępnem oraz Grębanin. Najmłodsze, utworzone w 2014r. jest sołectwo Baranów Os. Murator.

Usytuowanie geograficzne i administracyjne – na styku czterech województw (wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie i łódzkie) sprzyja rozwojowi branży meblarskiej. Działa tu ponad 500 takich firm, mniejszych i większych, od zakładów rodzinnych po fabryki mebli, co sprawia, że Gminę Baranów uważa się za istotną część „Zagłębia Meblowego”.

Dobre warunki klimatyczne, malownicze zabytki wiejskiej kultury oraz sąsiedztwo dróg międzyregionalnych stwarzają możliwość rozbudowy struktury gospodarczej i rozwoju obsługi turystycznej.

Czytany 17492 razy
Więcej w tej kategorii: Baranów w liczbach »