Urząd Stanu Cywilnego (USC) (4)

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

26-06-2018 12:21

Dowiedz się więcej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

09-05-2018 06:35

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Dowiedz się więcej

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

09-05-2018 06:34

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowiedz się więcej

Wniosek o wydanie odpisu z Księgi Stanu Cywilnego

09-05-2018 06:33

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Dowiedz się więcej