Podatki i opłaty lokalne (2)

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW WS. ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZA PALIWO ROLNICZE W 2022 ROKU

18-07-2022 15:35

W terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła Kwotę zwrotu tego podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu ustalonego zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie. Pieniądze wypłacane będą w terminie: 3 - 31 października 2022 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku   W załącznikach poniżej - wzór wniosku o zwrot akcyzy, oświadczenie do uzyskania pomocy publicznej / pomocy de minimis w rolnictwie oraz zestawienie dołączonych faktur Vat za zakup paliwa. Pobierz załącznik:   Wzór wniosku akcyza II półrocze 2022r Oświadczenie do akcyzy Zestawienie fakt. do akcyzy

Dowiedz się więcej

Podatki i opłaty lokalne

28-05-2018 09:54

Podatki i opłaty lokalne

Dowiedz się więcej