Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

07-08-2018 08:58

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o terminach posiedzeń Komisji w roku 2023

UWAGA: od dnia 09.03.2021 r. posiedzenia Komisji odbywają się w Domu Ludowym "Baranowska Chata", ul.Objazdowa 24.

 Terminy posiedzeń Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie

14.02.2023 r. / 14.03.2023 r. / 11.04.2023 r. / 09.05.2023 r. / 13.06.2023 r. / 11.07.2023 r. / 08.08.2023 r. / 12.09.2023 r. / 10.10.2023 r. / 14.11.2023 r. / 12.12.2023 r.

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie informuje, że odbywają się spotkania grupy wsparcia dla osób z rodzin, gdzie występuje problem uzależnień i przemocy. Forma ta skierowana jest dla osób chcących podjąć działania w kierunku zdrowienia systemu rodzinnego i poszczególnych jego członków, oraz zapobiec negatywnym skutkom, jakie spowodowało uzależnienie członka rodziny lub stosowana w rodzinie przemoc . Spotkania grupy odbywają się w formie warsztatowej w Urzędzie Gminy Baranów, w piątki od 17:30 do 19:00 (najczęściej raz w miesiącu, jednak częstotliwość dostosowana jest do potrzeb grupy).

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje iż każde dziecko może jeden raz w roku otrzymać dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego typu: kolonie, obozy sportowe, zimowiska w kwocie 700 zł. Dofinansowanie przysługuje dziecku, które jest mieszkańcem Gminy Baranów lub uczęszcza do szkoły na terenie gminy Baranów. Dofinansowanie jest udzielane na wniosek organizatora wypoczynku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Baranów ul. Rynek 21 lub telefonicznie 62 74 10 041.

Skład GKRPA: Anna Paczkowska - przewodnicząca, Karolina Paprocka, Iwona Głowik, Agnieszka Sitek, Sylwia Gąszczak. 

 

 

 

Czytany 6246 razy