CUW (5)

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

22-09-2022 06:12

Jak złożyć wniosek?

Dowiedz się więcej

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych

07-09-2020 10:37

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1227) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dowiedz się więcej

STYPENDIA SOCJALNE

21-08-2020 10:48

Informacja Urzędu Gminy Baranów dot. stypendium socjalnego

Dowiedz się więcej

Dobry Start (300+)

27-06-2018 11:03

Dowiedz się więcej

Centrum Usług Wspólnych

03-04-2018 11:50

Centrum Usług Wspólnych w Baranowie

Dowiedz się więcej