Inwestycje współfinansowane ze środków krajowych (39)

WIELKOPOLSKA PRZYJAZNA ZWIERZĘTOM

27-11-2023 14:49

Gmina Baranów w ramach Programu pn. „Wielkopolska przyjazna zwierzętom” ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Mali przyjaciele”

Dowiedz się więcej

PROGRAM USUWANIA AZBESTU 2023

21-11-2023 09:16

Wójt Gminy Baranów informuje, że zostało zakończone zadanie pn.: "Usługa odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baranów "

Dowiedz się więcej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2024

21-11-2023 08:50

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie przystąpił do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2024 r. realizowanego ze środków państwowego funduszu celowego tj. z Funduszu Solidarnościowego

Dowiedz się więcej

UMOWA NA DROGĘ W FELIKSOWIE PODPISANA

13-11-2023 16:52

13 listopada Wójt Gminy Baranów zawarła umowę z wykonawcą na remont drogi w Feliksowie.

Dowiedz się więcej

DROGA W FELIKSOWIE DOCZEKA SIĘ REMONTU

13-11-2023 16:48

W dniu 10 października br. Gmina Baranów zawarła umowę z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr G852554P w miejscowości Feliksów”.

Dowiedz się więcej

SPORTOWA ODDANA DO UŻYTKU !

13-11-2023 16:13

31 października br. oddano do użytku nową drogę o długości ok. 70 metrów i szerokości 5 metrów na terenie gminy Baranów.

Dowiedz się więcej

WSPARCIE WFOŚiGW NA USUWANIE AZBESTU

14-09-2023 05:37

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano odbiór, transport i unieszkodliwianie 400 ton wyrobów zawierających azbest

Dowiedz się więcej

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 2024

11-09-2023 11:20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, iż przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Dowiedz się więcej