DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW

13-01-2021 08:33

Wnioski wraz z załącznikami należy składać od dnia 4 stycznia 2021 roku w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. Wnioski będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w bieżącym roku budżetowym.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania dotyczącego przyjmowania i rozpatrywania wniosków na udzielenie dotacji, a także sposobu finansowania zadania zawiera Załącznik do Uchwały Rady Gminy Baranów Nr XXII/167/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r., p.n. Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

Formularze wniosku na udzielenie dotacji są dostępne na stronie internetowej Gminy Baranów www.baranow.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21 – pok. nr 302, tel. 62 78 10 407

 

                                                    Wójt Gminy Baranów 

 Bogumiła Lewandowska-Siwek

Czytany 530 razy