500 +

03-04-2018 22:03

W ramach programu „Rodzina 500+” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. Program daje rocznie kwotę 6000 zł netto wsparcia na dziecko.

Świadczenie wychowawcze  przysługuje:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka)

- jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;

  • opiekunowi prawnemu dziecka;
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach - każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę kwoty przysługującego świadczenia wychowawczego, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie.

Więcej informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Rynek 21, parter pokój 002 lub pod numerem telefonu (62) 74 10 045 lub 046.

Więcej o Programie można przeczytać tutaj: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Harmonogram wypłat świadczeń 2021/2022 r. znajdą Państwo w załączniku poniżej:

 

 

Czytany 10585 razy
Więcej w tej kategorii: « Gminny Portal Mapowy