Inwestycje współfinansowane ze środków krajowych (50)

SPORTOWA ODDANA DO UŻYTKU !

13-11-2023 16:13

31 października br. oddano do użytku nową drogę o długości ok. 70 metrów i szerokości 5 metrów na terenie gminy Baranów.

Dowiedz się więcej

WSPARCIE WFOŚiGW NA USUWANIE AZBESTU

14-09-2023 05:37

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano odbiór, transport i unieszkodliwianie 400 ton wyrobów zawierających azbest

Dowiedz się więcej

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 2024

11-09-2023 11:20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, iż przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

Dowiedz się więcej

UMOWA NA NOWĄ DROGĘ

28-08-2023 09:30

W piątek 25 sierpnia podpisano umowę na budowę drogi łączącej Mroczeń ze Słupią p. Kępnem

Dowiedz się więcej

DOFINANSOWANIE NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

28-07-2023 10:50

Podpisana została umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu audiowizualnego wraz z oprogramowaniem edukacyjnym dla placówek oświatowych z terenu Gminy Baranów”

Dowiedz się więcej

UMOWA NA REMONT DACHU OSP

10-07-2023 12:54

W poniedziałkowe przedpołudnie 10 lipca w Jankowych odbyło się kameralne spotkanie w jakże żywotnej dla tej wsi sprawie. W efekcie podpisanej umowy remiza OSP Jankowy będzie miała nowy dach

Dowiedz się więcej

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW 2023

20-06-2023 09:44

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie otrzymał dofinansowanie w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów 2023"

Dowiedz się więcej

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 2023

28-03-2023 07:29

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie przystąpił do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2023 r. realizowanego ze środków państwowego funduszu celowego tj. z Funduszu Solidarnościowego

Dowiedz się więcej