WSPARCIE WFOŚiGW NA USUWANIE AZBESTU

14-09-2023 05:37

W dniu 12.09.2023 r. podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baranów”. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano odbiór, transport i unieszkodliwianie 400 ton wyrobów zawierających azbest od właścicieli i posiadaczy nieruchomości na terenie gminy Baranów. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 236.000,00 zł, z czego 94.400,00 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (www.wfosgw.poznan.pl).

 

Przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baranów” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie dotacji w kwocie 94.400,00 zł

Czytany 505 razy