PROGRAM USUWANIA AZBESTU 2023

21-11-2023 09:16

Wójt Gminy Baranów informuje, że zostało zakończone zadanie pn.: "Usługa odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baranów ".

Prace obejmowały zebranie wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwianiem na przystosowanym składowisku.

W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 385,94 Mg wyrobów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 190.484,55 zł.

Zadanie współfinasowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Czytany 171 razy