STADION ORŁA JUŻ GOTOWY

20-05-2024 09:21

We wtorek 14.05.2024 r. dokonano odbioru robót budowlanych związanych z "Budową budynku szatniowego z zadaszoną trybuną oraz zagospodarowaniem terenu w Mroczeniu".

Wykonawcą inwestycji był Zakład Usługowo-Handlowy „REM KĘPNO” Sp. z o.o. z siedzibą w Łęce Opatowskiej. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 468 298,03 zł. Gmina Baranów pozyskała na ten cel 4 500 000,00 zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiotem zamówienia była budowa budynku szatniowego z zadaszoną trybuną oraz zagospodarowanie terenu na działce nr 705/17 wraz z działkami nr 705/10, 705/6, 705/4, w Mroczeniu. Budynek będzie obiektem użyteczności publicznej, z jedną kondygnacją nadziemną, znajdującą się częściowo poniżej poziomu terenu. (ok. 1 m). Obiekt będzie pełnić funkcję widowni oraz zaplecza treningów i meczów piłkarskich. W budynku zaprojektowano dwie szatnie z zapleczem sanitarnym, szatnię sędziów z osobną łazienką i gabinet odnowy, dostępne z głównego holu. Od zewnątrz zaprojektowano toalety dla kibiców (damska, męska i dla niepełnosprawnych), biuro zarządu z toaletą, magazyn sprzętu sportowego, kotłownię oraz pomieszczenia gospodarcze. Na płycie zamykającej od góry pomieszczenia kubaturowe znajduje się otwarta (częściowo zadaszona – jeden sektor) trybuna z miejscami dla 400-413 osób (w zależności od wyboru systemu zadaszenia).

Zaprojektowana konstrukcja nośna żelbetowa przewiduje w późniejszym terminie dostawienie kolejnych systemowych modułów zadaszenia. Na trybunę prowadzą schody zewnętrzne, oddzielne dla kibiców drużyny gospodarzy oraz dla kibiców drużyny gości. Cały teren został gruntownie odnowiony. Zostały wykonane nowe ogrodzenia płyty boiska oraz wymieniono kostkę brukową. Wykonano także odwodnienie liniowe na wodę opadową, która zasila zbiornik retencyjny służący za bezpośrednie źródło poboru wody dla systemu automatycznego nawodnienia płyty boiska.

Dane charakterystyczne obiektu:

Pow. zabudowy: 410,94 m2
Kubatura budynku: ok. 1900 m³
Długość budynku: 45,36 m
Szerokość budynku: 9,16 m
Wysokość budynku: 10,37 m
Liczba kondygnacji: 1 (nadziemna)
Powierzchnia użytkowa: 293,36 m2

Czytany 1321 razy