ROZBUDOWA SZKOŁY W SŁUPI POD KĘPNEM

10-12-2019 08:27

5 grudnia Wójt Gminy podpisał umowę z Firmą Budowlaną KUBOT dot. rozbudowy Zespołu Szkół Podstawowych w miejscowości Słupia pod Kępnem. Dokument mówi o rozbudowie o dwa oddziały przedszkolne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, w tym łącznika do istniejącej sali gimnastycznej oraz zagospodarowanie terenu z infrastrukturą techniczną. 

Lokalizację budynku przedszkola przewidziano w zachodniej części działki nr 695/4, pomiędzy istniejącym budynkiem szkolno-przedszkolnym a budynkiem sali gimnastycznej. Obiekt połączony będzie bezpośrednim przejściem z istniejącym budynkiem szkolno-przedszkolnym natomiast z salą gimnastyczną poprzez łącznik. Pomiędzy oddziałami znajdować się będzie węzeł sanitarny oraz magazyny, po jednym dla każdego oddziału. Od strony południowowschodniej przewidziano część budynku z kuchnią oraz stołówką przeznaczoną do jednoczesnego korzystania przez max. 24 osoby. Ponadto w budynku zlokalizowano szatnię, pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz gabinet specjalisty. Budynek przedszkola przeznaczony będzie do opieki dziennej dla maksymalnie 50 dzieci w wieku przedszkolnym. Przed przystąpieniem do robót budowlanych zostaną rozebrane zasypane fundamenty rozpoczętej kilka lat temu rozbudowy budynku. Przewiduje się roboty związane z wykonaniem nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej w zakresie przyłącza gazowego, wodnego i kanalizacyjnego. Termin wykonania zamówienia: 15 grudnia 2020 roku.

 

Czytany 2353 razy