Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

NOWY SAMOCHÓD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15-10-2020 11:42

Wójt Gminy Baranów, Bogumiła Lewandowska-Siwek razem z Marzeną Żłobińską - skarbnikiem gminy, w dniu 5 października 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Kępnie podpisały umowę na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Projekt zostanie zrealizowany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PEFRON) za pośrednictwem Powiatu Kępińskiego. W ramach programu zostanie zakupiony 9 - osobowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych z windą hydrauliczną. Kwota dofinasowania ze środków PEFRON to 82.000 złotych, ale nie więcej niż 60 % kosztów zakupu pojazdu. Dostawca samochodu zostanie wyłoniony w procedurze zamówienia publicznego. Termin realizacji zamówienia do 15 grudnia 2020 r.

Czytany 919 razy