OBWODNICA BARANOWA Z DOFINANSOWANIEM

26-10-2021 12:09

Trwają prace przy budowie tzw. obwodnicy Baranowa. Po intensywnych robotach związanych z wycinką drzew oraz wymianą gruntów możemy już zauważyć zarys przyszłej drogi. Widoczna jest już ścieżka rowerowa biegnąca przez całą długość obwodnicy, wylano także pierwsze warstwy asfaltu. Obecnie trwają prace przy skrzyżowaniach obwodnicy z drogą krajową nr 11 oraz z drogą powiatową (ul. Budka). Dobra wiadomość napłynęła do nas 18 października br., kiedy to została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej (obwodnicy Baranowa), łączącą drogę powiatową nr 5704P z drogą krajową nr 11 wraz z budową skrzyżowania drogi krajowej nr 11” całkowity koszt zadania wynosi 11.565 810,60 zł w tym pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 5.503.716,61 zł. Zakończenie inwestycji przewidziano na połowę 2022 roku.

Czytany 1298 razy