DOFINANSOWANIE "SENIOR +"

11-08-2022 13:01

Dofinansowanie na lata 2021-2025 edycja 2022, Moduł II – zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w wysokości 38 880,00 zł. Zadanie publiczne zakłada poprawę jakości życia osób starszych poprzez dalsze funkcjonowanie Klubu Senior+ w miejscowości Mroczeń. Klub Seniora w Mroczeniu funkcjonuje od 2018 roku. W ramach swojej działalności oferuje Seniorom usługi fizjoterapeutyczne, organizację wyjazdów, organizację imprez okolicznościowych, organizację spotkań i warsztatów ze specjalistami - zajęcia Pilates / Jogi. Zaplanowane działania mają na celu wspomagać seniorów w aktywnym spędzaniu czasu wolnego na wielu płaszczyznach, mają wpływać pozytywnie na kondycję fizyczną i psychiczną, stając się motorem do aktywizacji pozostałych osób starszych. Realizatorem zadania w imieniu Gminy Baranów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie.
(MW)

Czytany 727 razy