13 DRÓG NA MURATORZE

28-11-2022 15:11

Przez niemal dwa lata, od 16 lutego 2020 r., realizowano na Muratorze inwestycję, bardzo ważną nie tylko dla tego osiedla. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX z Lublińca przebudowało tu trzynaście nowych dróg o łącznej długości 2 518,33. Jej koszt to 7.808.079,86 zł

Trzon budowanego od podstaw układu komunikacyjnego stanowiły dwie równolegle położone względem siebie ulice, tj. ul. Geodetów oraz ul. Piękna. Pomiędzy nimi usytuowano jedenaście pozostałych ulic: tj. ul. Poziomkową, Malinową, Dębową, Orzechową, Świerkową, Jodłową, Sosnową, Klonową, Brzozową, Cichą i Jagodową. Ulica Geodetów, jako jedyna, posiadała nawierzchnię bitumiczną, z widocznymi spękaniami siatkowymi oraz znacznymi ubytkami w nawierzchni. Pozostałe ulice posiadały nawierzchnie utwardzone kruszywem. W ramach uzbrojenia terenu wykonano sieć wodociągową, kanalizację sanitarną oraz deszczową wraz z wykonaniem przejść poprzecznych pod ul. Przy Torach oraz pod nasypem PKP. Przedmiot umowy obejmował również wykonanie wycinki oraz karczowanie drzew i krzewów, rosnących na działkach drogowych.

Urząd Gminy Baranów, na ten cel pozyskał dofinansowanie w kwocie 2 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

(ems)

 

Czytany 721 razy