Słoneczny Mroczeń z dotacją w trybie pozakonkursowym

31-08-2020 14:50

Wójt Gminy Baranów informuje, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) została złożona oferta z pominięciem procedury konkursowej przez Stowarzyszenie „Słoneczny Mroczeń” na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wydanie opowiadania - Kraina Snów. Władca Ciemności”.

Czytany 2643 razy