"PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WRÓT WIELKOPOLSKI"

07-03-2023 11:34

W minioną sobotę 04.03.2023 r. w Baranowskiej Chacie odbyła się konferencja pod tytułem „Przedsiębiorczość Wrót Wielkopolski” zorganizowana przez Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski w partnerstwie z Gminą Baranów. Wydarzenie odbyło się w ramach realizacji projektu pt. "Przedsiębiorczość Wrót Wielkopolski" dofinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan operacyjny na lata 2022–2023. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie udziału mieszkańców LGD Wrota Wielkopolski w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze powiatu kępińskiego, podjęcie tego rodzaju tematu dało możliwość nawiązywania kontaktów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy dotychczasowymi i przyszłymi przedsiębiorcami jak i beneficjentami.

Konferencję otworzył oraz przywitał uczestników prezes Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski Grzegorz Grzunka, następnie głos zabrała Pani Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska – Siwek, która jako gospodarz obiektu serdecznie wszystkich przywitała oraz przedstawiła obecny stan gospodarki na terenie Gminy Baranów ukazując obszar Gminy jako bardzo korzystny dla rozwoju przedsiębiorczości. Następnie głos zabrał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski. Wicemarszałek mówiąc o lokalnych przedsiębiorcach nie ukrywał, że ziemia kępińska jest postrzegana nie tylko w Wielkopolsce, ale i w całej Polsce jako zagłębie meblarskie.

Podczas konferencji poinformowano o możliwościach pozyskiwania środków poprzez Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski. Przedstawiono dotychczasowy stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dofinansowania podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, oraz przedstawiono możliwości jakie daje jeszcze obecny i nowy okres programowania. Poinformowano że wielkość środków jaka zostanie przeznaczona w kolejnym okresie na wsparcie przedsiębiorczości będzie zależała od zainteresowania potencjalnych beneficjentów, które można m.in. okazać licznym udziałem w takiej jak dzisiejsza konferencji, oraz innych konsultacjach przeprowadzanych przez LGD w ramach przygotowywania kolejnej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ekspert Wspólnej Polityki Rolnej Grzegorz Cetner przedstawił nowy okres programowania Wspólnej Polityki Rolnej, oraz możliwości wsparcia przedsiębiorczości w ramach WPR. W nowym okresie zwiększone zostaną wysokości wsparcia do 150 tysięcy dla podejmowania działalności gospodarczej i do 500 tysięcy złotych dla rozwijania działalności gospodarczej. Niższa natomiast będzie intensywność wsparcia która spadnie do 50%. Zauważono że przyszłe kryteria wyboru projektów będą premiować osoby młode, do 35 roku życia. Będą promowane projekty innowacyjne i sprzyjające ochronie środowiska i przeciwdziałające zmianom klimatu.

Swoimi doświadczeniami w realizacji projektów wsparcia przedsiębiorczości podzielili się beneficjenci poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej: właścicielka firmy cateringowej ,,Skubaniec’’ z Kępna Barbara Wilaszek, właścicielka pizzerii w Mroczeniu Alina Woźniak i właścicielka firmy BALBLU (balony, dekoracje) Aleksandra Rabiega z Kępna. Wszystkie wyżej wymienione firmy powstały dzięki dotacji w ramach ogłaszanych przez LGD naborów w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 r.

Spotkanie było także dobrą okazją do merytorycznej dyskusji z przedsiębiorcami, osobami planującymi założyć działalność gospodarczą,  przedstawicielami Samorządu Województwa Wielkopolskiego, i przedstawicielami gmin i powiatu kępińskiego na temat promocji i rozwoju przedsiębiorczości w powiecie, dalszych planów tworzenia i rozwijania firm oraz nowej perspektywy finansowej.

Ukoronowaniem konferencji był przepiękny występ zespołu Estrada Regionalna „Równica” z Ustronia, który stanowił element poznania dobrych praktyk jako przykład w jaki sposób można uzyskiwać dochody nie tylko poprzez tradycyjną firmę, ale także dzięki ekonomii społecznej, wykorzystując elementy lokalnej kultury, na przykładzie wykorzystania m.in. folkloru.

Czytany 473 razy
Więcej w tej kategorii: « KOMUNIKAT POLICJI WYJĄTKOWY ŚLUB »