INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU GMINY BARANÓW DO SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

17-05-2023 10:33

Na podstawie art. 14a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 ze zm.) informujemy, że Gmina Baranów przystępuje do sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wg poniższych zasad:

  1. Wnioski o zakup węgla w ramach sprzedaży końcowej można składać w terminie od 18.05.2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.
  2. Do sprzedaży końcowej przeznaczono 7,5 ton węgla, w tym 7,24 ton groszku i 0,26 ton orzecha.
  3. Cena węgla wynosi 1.870,00 zł za tonę. Cena nie obejmuje kosztu transportu ze składu do gospodarstwa domowego. Koszt transportu, płatny w składzie, to 50 zł za kurs, niezależnie od odległości.
  4. Uwagi:

1) w przypadku wniosków złożonych poza ww. terminem, pozostawione zostaną one bez rozpoznania;

2) wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej;

3) brak limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie, czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej 3 ton, czy też nie, obecnie może zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych; 

4) możliwy jest zakup węgla przez mieszkańców z innych gmin, o ile są uprawnieni do dodatku węglowego. 

Jednocześnie informujemy, że wnioski o preferencyjny zakup węgla w ramach sprzedaży końcowej można składać w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy podpisać go elektronicznie podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

Szczegółowe informacje dotyczące zakupu węgla można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Gminy pod nr tel. 62 74 10 048.

Czytany 460 razy