GMINNA AKADEMIA NIEPODLEGŁOŚCI 2023

13-11-2023 13:08

W uroczystych obchodach udział wzięła Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska – Siwek, rodziny naszych powstańców, radni gminy, sołtysi, dyrektorzy szkół, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Baranowie, druhowie OSP, nauczyciele, pracownicy i uczniowie. Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych i odśpiewania hymnu państwowego. Dyrektor szkoły Sławomir Nowicki powitał zebranych, a następnie w swoim wystąpieniu przybliżył drogę Polski do odzyskania niepodległości. Następnie wystąpiła Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek. Część artystyczna w wykonaniu szkolnego koła teatralnego „Głośna Cisza” oraz zespołu instrumentalnego „Ad Libitum”, wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń związanych z datą 11 listopada 1918 roku. To niezwykłe widowisko, wywiedzione wprost z  Mickiewiczowskich „Dziadów”, wywarło na wszystkich ogromne wrażenie. Trudno się temu dziwić skoro przed zdumionymi widzami ukazały się duchy bohaterów naszej wolności – Piłsudskiego, Rejtana, Wysockiego oraz cały panteon Wielkich Artystów i Patriotów – Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego, Matejki, Lechonia, Gałczyńskiego. Obrazom towarzyszyła subtelna muzyka z Wolnością w tle. Cóż, pod wrażeniem tego widowiska z pełnym przekonaniem możemy powtórzyć za Markiem Grechutą, że „Wolność to nie cel, lecz szansa”.

(ems)

Czytany 407 razy