ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA JEDNOGŁOŚNIE

26-06-2024 11:22

W trakcie III sesji, 26 czerwca 2024, radni Gminy Baranów jednogłośnie udzielili Wójtowi Gminy absolutorium za 2023 rok. Dochody gminy wyniosły 78 276 408,51 zł, a wydatki natomiast 90 457 264,40 zł co stanowi odpowiednio 99,05% i 94,29% wykonania planu finansowego. W sesji wzięło udział 13 radnych. Dwoje radnych było nieobecnych.

W mieniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baranów wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Baranów przedstawiła Karolina Zarańska. Przed podjęciem decyzji radni wysłuchali też opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. W trakcie obrad radni zapoznali się również z raportem o stanie Gminy. Podjęli też kilka uchwał, m.in. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranów na lata 2024-2028.

Czytany 303 razy