NAJMŁODSZY SOŁTYS W GMINIE

04-07-2024 07:13

Na zebraniu wiejskim w Jankowach, które odbyło się 24 czerwca 2024 r., wybrano nowego sołtysa tej wsi oraz Radę Sołecką. Dawid Wiśniewski z dużą przewagą wygrał wybory sołeckie, pokonując Marzenę Rzepkę. I w ten sposób mamy najmłodszego (27 lat) sołtysa w Gminie Baranów. Jankowy to jedno z najmniejszych sołectw w naszej Gminie. Liczy zaledwie 601 mieszkańców, w tym 303 mężczyzn i 298 kobiet.

 

W zebraniu wzięło udział 48 mieszkańców wsi Jankowy. Przewodniczył mu Marek Majczyk. Powołano komisję skrutacyjną w składzie: Dawid Froń, Honorata Idzikowska, Artur Kmieciński. Po przeliczeniu głosów okazało się, że najwięcej - 37 głosów - uzyskał  Dawid Wiśniewski. Marzena Rzepka otrzymała 11 głosów. Wybrano również Radę Sołecką. Znaleźli się w niej: Arkadiusz Malcher, Katarzyna Dyla, Joanna Kokot, Mariusz Maryniak, Miłosz Kanclerz, Adam Udała, Elżbieta Małolepsza, Marcin Lorenc.

(ems)

 

Czytany 340 razy